Yaşlılar

Yaşlılık, yaşam boyu devam eden bir süreç olup, bireylerde değişik yapı ve fonksiyonel bozukluklara yol açmaktadır. Fonksiyonel bozukluklar, belirli hastalıklar sonucu yaşamsal aktivitelerin kısıtlanması sonucu giderek artmaktadır. Bu dönemde karşılaşabileceğimiz çeşitli sorunlar söz konusu olabilmektedir.Genel olarak yaşlıların yaşadığı sorunlar 4 boyutta ele alınmaktadır; - Sosyo-Kültürel Sorunlar: Yaşlıların yaşadığı sosyo-kültürel sorunların başında; aile yapısındaki değişimler, yalnızlık, barınma sorunları, rol kaybı ve ulaşım gibi faktörler gelmektedir. Değişen hayat şartları, toplum yapısının yanı sıra, aile yapısını da değiştirmektedir. Şehirlerde, aile yaşamında yaşlılara yer verilmemektedir. Bu durum, kendilerini yalnız ve işe yaramaz hisseden yaşlıların psikolojik yönden yıpranmasına neden olarak, kalan ömürlerini zorlaştırmaktadır.Emekli olduktan sonra, üretkenliklerinin azalması ve yaşanan maddi sorunlar , sosyal sıkıntıları yaratırken, yaşlının kısıtlanmış olması ve evde bakım zorunlulukları da, kendini yük olarak görmesine ve bunun sonucu olarak da, mutsuzluğa ve depresyona girmesine sebep olmaktadır.Fiziksel direnç ve maddi gelirin azalması, yaşlıların toplumsal yaşama daha az katılmalarına neden olurken, sosyal yaşamlarını da sınırlandırmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde bulunarak, yaşlıların bu dönemlerinde hayattan kopmamalarını sağlamaları gerekmektedir. -Ekonomik Sorunlar: Yaşlanan bireyin fiziksel olarak çalışmaya uygun olmaması ya da emekli olmasından dolayı işinden ayrılması, gelirinde belirgin bir oranda azalmaya sebep olmaktadır. Gelirdeki azalmaya karşılık, yaşanılan sağlık problemleri giderlerin artmasına yol açmaktadır.Gelirdeki azalma, yaşlının rol ve statüsünü, aile ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Aile içindeki otoritesini kaybettiğini düşünen yaşlılar, daha hırçın ve mutsuz olmaktadır. Yeterli derecede maddi geliri olmaması, konut, beslenme ve sağlık konusundaki yetersizlikler de, beraberinde sağlık sorunları ve sakatlık riskini getirmektedir. Yaşlılık döneminde karşılaşılan hastalıklar, sağlık harcamaları ve konut gibi harcamaların yüksekliği, birçok yaşlının şehirlerde yoksulluk sınırında yaşamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple kentlerde, yaşlıların fiziksel ve ruhsal açıdan katkı sağlayabilecekleri iş olanakları yaratmak gerekmektedir. - Biyolojik Sorunlar: Biyolojik sorunların temelini, yaşlıların fiziksel rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Yaşlıların çalışma hayatından uzaklaşmasına sebep olan en büyük etken, yaşadıkları sağlık sorunlarıdır. Fiziksel sağlığı yaşamdaki doyumunu ve kendisi üzerindeki algısını da etkilemektedir. Bu döneminde yaşlılar için üzerinde durulması gereken en önemli unsur; yaşlılara sağlık hizmetlerinin ve bakımının en iyi şekilde verilerek, yaşa bağlı fiziksel kayıpları en düşük seviyeye getirmektir. - Psikolojik Sorunlar: Yaşlılıktaki psikolojik sorunlar; eskiye bağlılık, yeniliklere uyum sağlayamama, alzheimer hastalığı, intihar, depresyon, uyku bozuklukları, ölüm korkusu ve narsistik şeklinde sıralanmaktadır. Eşini ve yakınlarını kaybeden birçok yaşlı da, ölüm korkusu artmaktadır. Değişen fiziksel görünüş, ortaya çıkan sağlık sorunları ve kendi kendine yetemez duruma gelmek yaşlıda psikolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sosyal rollerin kaybı, emeklilik, dul kalmak, çocukların evden ayrılması, giderek artan yalnızlık duygusu ve maddi zoruluklar da yaşlının yaşam kalitesini düşürerek, birtakım ruhsal sorunları da beraberin de getirmektedir.Bu gibi durumlarda ortaya çıkan sorunlar için, vakit kaybetmeden psikiyatrik yardım alınması oldukça önemlidir.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com