Çocuklar

Evlenmek ve çocuk sahibi olmak kısacası aile olma kararı bireylerin yaşamlarında verebileceği en önemli kararlardandır. Çocuk sahibi olmak ilk bakışta ailenin hayatında büyük bir yenilik ve heyecandır. Çogu aile çocuk sahibi olma kararını çok düşünmeden almıştır. Çocuk dünya ya geldikten sonrada bu kararın üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir karar olduğunun çocuğu tanımayla farkına varır. Öncelikle eşlerin kendilerini anne-baba olmaya, bir çocuğu büyütmek ve yetiştirmek konusunda sorumluluk almaya fiziksel, duygusal, sosyal ve maddi açıdan hazır hissetmeleri gerekir. Çoğu anne- baba çocuklarını yetiştirmek için temel olarak kendi çocukluk deneyimlerinden faydalanırlar.Anne –babaları diğer ailelerden gördükleri duygu –düşünce-davranış kalıplarını modelleyerek annelik ve babalık olarak kendi çocuğunu yetiştirmede uygularlar. Ailesinden aldığı olumlu- olumsuz tepkilerle benliğini,kişiliğini, davranışlarını ve yaşama bakışını oluşturur. Doğduğu andan itibaren sevilmesi, değer verilmesi, istek ve ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması, güvenilmesi, sorumluluk verilmesi, duygu ve düşüncelerinin dikkate alınması çocuğun kendini değerli görmesine ve kişiliğinin daha sağlıklı gelişmesine sebep olacaktır.Çocukların ortaya koyduğu davranışlar karşısında sergilenen davranış , çocuğu eğitme biçimi aileden aileye farklılık gösterir. Çocuklar nasıl davranacaklarını kendilerini yetiştiren yetişkinleri izleyerek öğrenir.Bu durum ise aile kalıplarının nesilden nesile aktarılmasıyla sonuçlanır.Bu kısır döngü çocuk eğitimindeki çoğu yanlış davranışın tekrarlanmasına neden olur.Çocuk her şeyi telkinden çok gözlemleyerek öğrenir.Bundan dolayı anne ve babanın eğitimi çok önemlidir. Çocukların ve gençlerin davranışlarının anlamını bulmak, ne olup bittiğini kavramak bir çözüm bulmanın çoğu zaman en kolay yoludur. Çocuğun ya da gencin davranışının bir tehdit unsuru değil de yardıma ve ilgiye gereksinimi olduğunu kabullenmek, çözüm bulma olasılığını arttıracaktır. Davranış sorunlarının altında yatan sebepleri bulabilmenin yolu, anne-babanın kendisini onların yerine koyabilmesi ve olaylara onların bakış açısından bakabilmesidir. Bu konuda sezgilerin daha kuvvetli olabilmesi için de onların şimdiye kadarki yaşamlarını düşünmek, farklı yaş gruplarında olabilecek önemli olayları belirlemek ve bazı tetikleyicileri de dâhil etmek ve bunların çocuk ve gençlerin üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini düşünmek ve gözlemlemek uygun olacaktır. ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Çocuklarda gelişim özellikleri, genel gelişim özellikleri (Hemen Hemen Tüm Çocuklarda Görülen) ve bireysel farklılıklar (Zeka, Yetenek, Gelişim Hızı) olarak iki açıdan değerlendirilir. Ana babanın bir çocuğun genel gelişim özelliklerini bilmelerinin yanında, çocuklarının kendine özgü gelişim biçimini bilmeleri, onu kabul etmelerinde, onunla etkili bir ilişki ve iletişim kurmalarında, gelişim ve eğitim açısından uygun bir aile ortamı oluşturmalarında önemlidir. GELİŞİM SORUNLARININ NEDENLERİ  Çocuğun deneyimsiz olması Yemek yerken yada giyinirken çevredeki bir şey ilgisini çekebilir ve yemek yemeği yada giyinmeyi bırakıp onunla ilgilenebilir. Anne baba için önemli olan “zaman “çocuk için hiçbir şey ifade etmez. Çocuk gerçekle düşü birbirinden ayıramaz.yetişkinlerin “doğru” kavramına çocuğun söyledikleri uymayabilir.  Ana baba ile çocuk arasındaki ilişkiler Toplumsal ilişkileri zayıf olan bir aile, çocuklarına gereksinimleri olan insan ilişkilerini sağlamada başarısız olurlar. Küçük çocukların sorunlarını çözmek için tutarlı olmaz çok önemlidir. Tutarlılık için ilgi, anlayış, hoşgörü ve sabır gereklidir. Ana baba ile çocuk ilişkilerinde gereksiz engellemelerden kaçınmak istenilen yada istenilmeyen şeylerin sınırlarını çok iyi belirtmek gerekir. Bu çocuğa güven verir ve tutarlılığı öğretir.  Aile ortamı Demokratik yada baskıcı ailelerde yetişen çocuklar arasında girişimcilik yeteneği, liderlik özellikleri bakımından ciddi farklar vardır. Geçimsizlik, ölüm yada boşanma nedeniyle dağılmış ailelerde yetişen çocuk olumsuz etkilenir. ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ÖZELLİKLER -Her çocuk kendine özgü özellikleri olan eşsiz, benzersiz bir varlıktır. -Her çocuğun temel gereksinimleri ile duygusal gereksinimlerinin karşılandığı güven ortamına ve özgüvene gereksinimi vardır. -Her çocuk çevresini keşfetmek ister. Bu yüzden çocukta bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden olumlu bir gelişmeye yardımcı olabilmek için ona zengin bir etkileşim ortamı hazırlanmalıdır. -Her çocuğun özerk bir kişilik geliştirme hakkı vardır. Bir-üç yaşları arasında özerklik duygusunun temelleri atılır. Bu duygunun gelişmesi için ana-babanın yapması gerekenler;  Bu dönemde görülen bazı olumsuz özellikler geçicidir.  Bu dönemde çocukların dikkatleri kolayca başka yönlere çekilebilir.  Bu dönemde çocuk sürekli uyarılmamalıdır.  Çocuğa kendi gereksinimlerini karşılama fırsatı ve olanağı verilmelidir.  Çocukta gelişim düzeyinin üstünde davranışlar beklenmemelidir.  Bu dönemde çocuk bağımlılıkla bağımsızlaşma isteğini birlikte yaşar. Her çocuk duygularını açıklama gereksinimi duyar.öfke, korku , güvensizlik, utangaçlık gibi olumsuz duyguların bastırılması bir yandan çocuğun ruh sağlığını bozar, bir yandan da duygularla başa çıkmasını güçleştirir.Çocukların yalnız duygularını açıklamaya değil, duygularının ana babaları tarafından anlaşılmasına da gereksinimleri vardır.Gelişim özellikleri bakımından diğer evrelerden ayrılan ve genellikle geri dönüşü olmayan evrelere kritik evre denir.Bir çok yönden hızlı bir gelişme gösteren, kişiliğin temellerinin atıldığı 0-6 yaş kritik bir evredir.Her çocuğun kendi cinsiyetine uygun bir cinsel kimlik geliştirme hakkı vardır.Bir çocuğun oğlan yada kız doğması cinsel kimliğin kazanılması için tek koşul değildir. Biyolojik anlamda cinsel kimliğin yanında toplumsal anlamda da cinsel kimliğini kazanması gerekmektedir.Cinsel kimliğin kazanılmasında en önemi etken özdeşleşme olayıdır. çocuklar kendi cinsilerinden ana babalarının tutum ve davranışlarını, cinsel rollerini örnek alırlar, cinsel kimliklerini içselleştirirler.Cinselkimliğin kazanılmasını ana babadan birinin ölümü yada uzakta çalışması, boşanma vb. nedenler gibi model yokluğu ve ana babanın tutum ve davranışları, bilgisizliği gibi yanlış modeller zorlaştırır. KADEM de çocuk yetiştirmede Pozitif Disiplin bakış açısıyla ailelerin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Çocuğun büyümesi ile birlikte zaman zaman farklı problemler ortaya çıkmakta ve okul yaşantısı ile bunların yoğunluğu artabilmektedir. Aileler ve çocuklar tüm bu süreçte desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.Anne / baba olmaya hazırlık, sağlıklı çocuk yetiştirme, aile içi iletişim becerilerini geliştirme, sorun çözme becerilerini geliştirme, okula uyum, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, boşanma, yeniden evlenme ve ölüm gibi yaşam olayları ile başedebilme becerilerini geliştirme vb konularda ailelere rehberlik , aile ile psikolojik danışma, çocuk (resim, hikaye, oyun ağırlıklı) ve ergenlerle psikolojik danışma çalışmaları yapılmaktadır.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com