Aileler

Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonunun tanımına göre; Aile kan bağlılığı,evlilik,ve diğer yasal yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan;bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve katılımların sağlandığı ve düzenlendiği temel bir birimdir.Ailenin amacı üyelerinin ayrı ayrı bireysel güdü niyet ve ihtiyaçlarından bağımsız ve ötedir.Adeta üyelerin gizli anlaşması ile ortaklaşa belirlenen bu amaç bütün üyelerin ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilecekleri sosyal,psikolojik, fiziksel vs bir ortam yaratmaktadır. Ailenin görevleri 1.Kimlik görevlerini yönlendirme: -Aile konularına anlam verme -Cinsellik,cinsiyet gibi biyolojik ve sosyal konularda aile üyelerini sosyalleştirme -Bireylerin aile içinde tatmin edici imajlarını kurma Bu görevlerin yerine getirilmesiyle bireyler kendileri hakkında (fiziksel, cinsel özellikleri, güçlü zayıf yanları vs) bilgi edinirler.Bu da bireyin benlik kavramına hizmet eder. 2.Sınırları Düzenleme: -Bütün aileler aile içindeki ve dışındaki sınırlarını kurmalı ve bunları devam ettirmelidir. 3.Ailenin Duygusal Atmosferini Yönetme: -Aile üyeleri bakıldığını, desteklendiğini hisseder -Aile üyeleri ailenin genel amaçlarını tamamlamak için iş birliği yapar -Çatışma ortaya çıktığında aile üyeleri risk almaya istekli olur 4.Değişimi Yönetme: -Değişim gereklidir ve talep edilir,değişim aile de strese de neden olur. Oluşan bu stres stratejilerde yeni bir düzenlemeye neden olur ve ailenin güncel şartlarına daha iyi uyum sağlamış olur. 5. Ev halkının devamlılığını sağlama: -Bütün ailelerin, üyelerinin ve sistemin bütününün sağlığını artırarak, ailenin fiziksel çevresini devam ettirmeleri zorunludur. Aile besin, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılar. Ailenin Fonksiyonları -Ailenin insan neslinin devamını, çocuğun yetişmesini, aile üyelerinin bakımını, sevgi, gelişme ve disiplini sağlamak ve destekleyici bir çevre temin etmek gibi bazı temel fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonları yerine getirme/getirmeme durumuna göre aileyi 2 ye ayırırız A.Sağlıklı/Fonksiyonel Aile B.Sağlıksız/Fonksiyonel Olmayan Aile Sağlıklı Ailelerin Fonksiyonları Duyguları Paylaşma: Aile üyelerinin birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz duygularını açıkça ifade etme özgürlükleri vardır. Duyguları Anlama: Her aile üyesi, diğer aile üyeleri tarafından anlaşıldığı duygusunu taşır. Bireysel Farklılıkları Kabullenme:Aile üyelerinin bireysel farklılıkları hoşgörülü karşılanır ve bütün aile üyeleri kendi potansiyellerini geliştirebilmeleri için cesaretlendirilir, onlara destek olunur İlgi ve Sevgi Duygularının Gelişimi: Aile üyeleri, ilgi ve sevgiyle etkileşimde bulunurlar. Bu durum, aile üyelerinin değerli oldukları duygusunu ve aileye ait olma duygusunu destekler İş Birliği: Her aile üyesi, ailenin fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirmesi için işbirliği yapmaya gönüllüdür. Mizah Duygusu: Aile üyeleri ailedeki olaylarla ilgili olarak şakalaşma ve espri yapma yeteneğine sahiptirler. Yaşamı Sürdürmek ve Güvenlik İçin Gerekli Olan İhtiyaçların Karşılanması: Temel yiyecek, giyecek, barınma ihtiyaçları temin edilir. Problem Çözme: Sorunlar genellikle demokratik şekilde çözülür. Geniş Bir Felsefi Düşünce: Aile hayatının temelini oluşturan bir değerler sistemi vardır. Taahhüt: Aile üyeleri birbirlerinin rahatı,huzuru için taahhüt ederler. Takdir Duygularını İfade Etme: Aile üyeleri düzenli olarak birbirlerini takdir ederler. İletişim: Aile üyeleri arasında iyi iletişim kalıpları kurulur. Birlikte Zaman Geçirme: Aile üyeleri kendi maneviyatlarında güç alırlar. Başa Çıkma Becerileri: Aile sorunlarını çözmeye çalışırken gerekli olan baş etme becerilerine sahiptir. Ailenin fonksiyonelsizliği ya aşırı biçimde aile üyelerinin birbirlerine içiçeliği ya da birbirinden kopukluğuyla sonuçlanabilir. Aile bireyleri şu sorunlar için aile danışmanlığı hizmetini alabilirler: Ayrılma döneminde;benlik duygularının zayıf olması, duygusal veya fiziksel olarak aile menşeinden ayrılmama,başkalarıyla sosyal ilişki kuramama Yeni evli çiftlerde;bir çift olarak yaşamaya uyum sağlamada yetersizlik,eşinin aile menşei ile olan zorluklar, kişiler arası konularda yetersizlik Küçük çocuklu ailelerde; ilişki ve aktivitelerin yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan sorunlar, çocuğun kontrolünü sağlama ile ilgili problemler Ergen çocuklu aileler; ebeveyn-ergen çatışması, yaşlı ebeveynlerin bakımları ile ilgili sıkıntılar, iş ve aile hayatının talepleri Çocukların evden ayrılması döneminde; sevilen birinin kaybı, yeterince bağımsızlaşmayan bir çocukla çatışma, bir aile üyesinin evlilik veya meslekle ilgili hırslarına karşı kızgınlık İleri yaştaki ailelerde; emeklilik, çocukların sorumluluğunun kalkması, bir eşin ölümü, yaşlılığa uyum sağlama, çocuklarla torunlarla sağlıklı ilişki kuramama

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com